กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  facebook.com/ThailandSelect twitter.com/thailandselect  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มโครงการ
"Thai SELECT" เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยทั่วโลก โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในการรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยและผู้ผลิตอาหารไทยพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพของอาหารไทยในธุรกิจของตน
Thai Select Apply Online Download Thai Select PDF Apply Online Download PDF
 
 

 
 Subscribe Newsletter
Subscribe Cancel


 
 
เมนูอาหาร Thai SELECT
ผัดไทยกุ้งสด (10/05/2556)
 

ผัดไทยกุ้งสดถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดอันดับที่ 5 ของโลกจากการโหวตโดยนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางรอบโลกบนเว็บไซต์ CNN Travel..
     
 
 

 
นโยบาย 
 
 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์
เว็บไซต์มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ หากคุณเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ภือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่มีข้อโต้แย้งและเงื่อนไขต่อรองใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจึงมีผลผูกพันกับผู้ใช้เว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา
 
เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ดำเนินการและจัดทำขึ้นในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงแนะนำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยตรงก่อนตัดสินใจใดๆโดยอาศัยข้อมูลในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เปิดให้ทุกคนทั่วโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่มีความรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
 
คำศัพท์
ในข้อกำหนดและเงื่อนไข คำว่า "เรา” และ "ของเรา” หมายถึง "ไทย ซีเล็คต์” , "ไทย ซีเล็คต์ พรีเมี่ยม”, เว็บไซต์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มิได้เป็นของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จุดประสงค์ของลิงค์เหล่านี้คือเพื่อให้คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการในลิงค์เหล่านั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงไม่รับรองความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรสอบถามหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่มีลิงค์ปรากฏในเว็บไซต์นี้ด้วยตัวเอง การแสดงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมิได้หมายความว่าบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้การรับรองเว็บไซต์

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมิได้หมายความว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอนุญาตให้มีการคัดลอกเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์เหล่านั้นซึ่งอาจได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
 
สิทธ์และเครื่องหมายการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ คุณจึงไม่สามารถคัดลอก ปรับเปลี่ยน อัพโหลด ลิงค์ นำไปใช้ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการยินยอมจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการดูเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำที่กฏหมายอนุญาตเท่านั้น

ชื่อของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง แต่มิได้จำหัดเพียงตราสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) คือเครื่องหมายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (เช่นที่อยู่อีเมลของคุณ) เว้นแต่คุณจะคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อส่งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเอกสารทั่วไปที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าใครเข้าเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดทำข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เรานำข้อมูลขอคุณไปใช้เพื่อการดังกล่าวหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณสามารถส่งอีเมลมาแจ้งเราได้
 
คุกกี้
"คุกกี้” คือข้อมูลของเว็บไซต์ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บันทึกไว้ คุกกี้ถูกใช้กับเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆได้ เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าชมโฆษณาต่างๆได้ เมื่อคุณเห็นโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ภายนอก คุกกี้จะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลว่าคุณไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดบ้างและประเภทของซอฟท์แวร์ที่คุณใช้ นอกจากนี้ เรายังใช้บริษัทที่มีโปรแกรมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึงเวลาที่มาเยี่ยมชม หน้าต่างๆในเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และข้อมูลเกี่ยวกับระบบว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์ชนิดใดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ยังอาจใช้กับเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ใดข้อมูลที่เราเก็บไว้จะไม่ถูกใช้ในการระบุตัวตนของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนบราวเซอร์ของคุณให้ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ หรืออาจให้คอมพิวเตอร์แจ้งคุณเมื่อคุกกี้ถูกส่งแล้ว (บราวเซอร์แต่ละตัวแตกต่างกัน ดังนั้น คุณอาจใช้เมนู "ช่วยเหลือ” เพื่อศึกษาว่าคุณจะปรับเปลี่ยนคุกกี้ของคุณอย่างไร) ถ้าคุณเลือกให้คุกกี้ไม่ทำงานบนเว็บบราวเซอร์ของคุณ ปรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้
 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะเก็บรักษาเนื้อหาของอีเมลที่คุณส่งมาหาเราถ้าเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจตรวจสอบเนื้อหาในอีเมลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือรักษาระบบ หรือหากอีเมลของคุณเป็นอีเมลต้องสงสัย เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราได้มา (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ) จะไม่ถูกส่งต่อ

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆที่คุณให้เรามาในเว็บไซต์นี้ก่อนหน้านี้ คุณมีสิทธิ์แก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าวเว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งเราอาจเก็บรักษาไว้ โปรดติดต่อเราได้ที่:
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม : 1169
โทร. +66 (0) 2507 7999, Fax. +66 (0) 2547 5657-8
อีเมล : restaurant@depthai.go.th
 
การยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์
เราอาจยกเลิกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของเราจะไม่สิ้นสุดตามไปด้วย
 
กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 
  วิดีโอ Thai SELECT

 
 
ดูทั้งหมด ...
 
 

 
 
 
faq
policy
blog
 
   
Copyright 2013-14 ThaiSelect.com
Department of International Trade Promotion

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์