Thai Select

Thai SELECT REGISTER & RENEWAL

REGISTER FORM

ร้านอาหาร
1

ข้อมูลพื้นฐาน

%
%
2

ประเภทสินค้าที่จะขอใช้เครื่องหมาย Thai SELECT

อาหารหมวดแกง

อาหารหมวดต้ม

อาหารหมวดยำ

อาหารหมวดน้ำจิ้มสำหรับอาหารไทย

อาหารหมวดผัด/ ทอด

อาหารหมวดของหวาน/ ขนมขบเคี้ยว

3

รายละเอียดด้านตลาด

บริษัทรับทราบ และเห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง

การสมัครเป็นสมาชิก Thai SELECT

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Thai SELECT
คุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย

ร่วมโครงการ