สูตรอาหาร

  • ไก่ห่อใบเตย
  • กลาง
    ผัดกระเพราไก่
  • กลาง
    ผัดไทยกุ้งสด